< back

เรียล กรุ๊ป รับออกแบบ รับสร้างบ้าน : ขั้นตอนการออกแบบบ้าน

2015-02-20

การออกแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้ #เรียล กรุ๊ป รับออกแบบ รับสร้างบ้าน นำบทความขั้นตอนในการออกแบบบ้านมาฝากกันค่ะ เรามาดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง^^


การดำเนินการออกแบบบ้าน ไปจนถึงขั้นตอนแบบเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการเขียนแบบก่อสร้าง ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 วัน 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ

1. การศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบร่าง ครั้งที่ 1

1.1 ในขั้นตอนนี้สถาปนิกจะสอบถามข้อมูลต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบบ้าน กล่าวคือ

-ขนาดที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน(ควรจะเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบ้าน) และแผนที่โดยสังเขปที่ตั้งที่ดิน

-ความต้องการเกี่ยวกับตัวบ้าน เช่นรูปแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย ห้องต่างๆ ทั้งขนาด และจำนวน

-วัสดุก่อสร้าง เช่น พื้น ผนัง ฝ้า หลังคาสุขภัณฑ์ สี และอื่นๆ โดยละเอียด

-งบประมาณที่ใช่ในการปลูกสร้าง

-ระยะเวลาที่ต้องการเริ่มก่อสร้าง


2. การวิเคราะห์รูปแบบบ้านที่เหมาะสมสำหรับคุณ

- ขั้นตอนนี้สถาปนิกและทีมงานจะดำเนินการสำรวจที่ดิน

-วิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการ ทำเลที่ตั้ง สภาพ แวดล้อม งบประมาณการก่อสร้าง

- นัดคุณ และครอบครัวเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ พร้อมการนำเสนอการออกแบบร่าง ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้นต่างๆ

2.2 นำเสนอการออกแบบร่าง ครั้งที่ 2 ปรับแก้ไขจากการนำเสนอแบบร่างครั้งที่1

2.3 นำเสนอการออกแบบร่าง ครั้งที่ 3 ปรับแก้ไขจากการนำเสนอแบบร่างครั้งที่ 2 พร้อมเสนอรูปแบบ 3 มิติเพิ่ม

2.4 เสนอแบบครั้งสุดท้าย พร้อมรายการวัสดุและราคา  เป็นอันจบขั้นตอนการออกแบบบ้าน นำแบบไปปลูกสร้างบ้านต่อไป :)


****************************************************     

#เรียล กรุ๊ป #รับออกแบบบ้าน #รับสร้างบ้าน #รับออกแบบตกแต่งภายใน#รับสร้างรีสอร์ท 

#Real Group #Modern Home Design#Modern Resort #www.realgroup.co.th 

#https://www.facebook.com/realgroupthailand